MTÜ Vaba Ukraina

Ühingu asutasid Eesti aktivistid 2014. aasta 11. augustil kodanikualgatuse korras, et toetada Ukraina võitlust Vene röövvallutajate vastu. Põhirõhk oli lahingmeedikutele esmaabivahendite saatmisel, millele lisandusid peatselt koostöös Kaitseväe Akadeemiaga TCCC (Tactical Combat Casuality Care) ja ATLS (Advanced Trauma Life Support) kursused Ukraina meedikutele. Kokku õpetati välja 80 TCCC instruktorit ja 20 ATLS algoritmi valdajat. Siin tuleb meeles pidada, et Vene agressiooni alguses puudusid ukrainlastel praktiliselt igasugused teadmised kaasaegsest sõjameditsiinist ja medvahenditest. Viimastest rääkides - eriti populaarseks osutusid (ja on seda tänase päevani) Eesti traumakotid. Hetkeseisuga oleme  Ukrainasse saatnud kokku 449 traumakotti.

2018. aastal jäi MTÜ nö. talveunne, aktiivne tegevus katkes, kuna leidsime, et oleme oma ülesande aidata Ukrainat kriitilise perioodi üleelamisel täitnud. Paraku tahtis saatus teisiti. Nii taaskäivitasime 2022. aasta alguses täiemahulise sõja tõttu uuesti abi kogumise ja saatmise. Meditsiinilistele vahenditele lisandusid droonid, hiljem ka muu tehnika - sõjas on alati puudus kõigest.

Tegutsemise põhimõtted

1. Raha saatmist Ukrainasse väldime.

2. Annetatud summade kasutamine on 100% kuludokumentidega kaetud.

3. Vahendid saadame konkreetsele üksustele ja inimestele, tihtilugu meie endistele kursantidele, kellele oleme isiklikult saanud nö. silma vaadata, kelle kompetentsust me antud vallas teame ja kes on võimelised soovitud abi vajadust objektiivselt põhjendama.

4. Kontrollime saadetiste liikumist ja päralejõudmist; esitame oma toetajatele regulaarselt raporteid alates asjade hankimisest kuni adressaadile üleandmiseni. Igal esmaspäeval avaldame kokkuvõtva aruande annetatud summadest ja olulisematest tegevustest eelneval nädalal.

5. Ühingu loomisest alates oleme võtnud kandvaks põhimõtteks, et tegevusega seotud korralduslikud kulud kanname oma taskust. Koos oma toetajatega oleme huvitatud Ukraina võidust, sestap kasutame iga annetatud senti sihipäraselt selleks, milleks raha meile annetatakse - ukrainlaste abistamiseks.

Oleme liitunud Annetuste kogumise hea tavaga 
Annetustele kehtib tulumaksusoodustus.


Meie liikmed
Kuido Külm - kaitseliitlane, tarkvaraarendaja
Andrus Rumm - kaitseliitlane, ettevõtja
Sten-Hans Vihmar - kaitseliitlane, ühiskonnategelane
Aivo Averin - kaitseliitlane, geoloog
Ronald Riistan - kaitseliitlane, vandeadvokaat
Piret Ehin - Tartu Ülikooli professor
Yoko Tees - IT süsteemianalüütik
Kristiina Püvi - PERH sisearst